Czy wiesz, jaka jest partycypacja w Twojej gminie?

O liczniku partycypacji

Licznik partycypacji to interaktywne narzędzie, które pozwoli Ci na dokonanie samodzielnej oceny współpracy władz lokalnych z mieszkańcami na terenie Twojej gminy.

Dlaczego warto skorzystać z licznika?Kto może skorzystać z licznika?

Licznika może użyć każdy.
Najłatwiej zastosują je przedstawiciele władzy, bo mają bezpośredni dostęp do niezbędnych informacji.
Ale do wszystkich faktów, o które pytamy w narzędziu mogą także dotrzeć mieszkańcy, bowiem są to dane zawarte w dokumentacji prowadzonej przez urząd gminy bądź są łatwe do zdobycia na stronach internetowych.

Jak interpretować wyniki?

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania uzyskasz wyniki, osiągnięte przez Twoją gminę na czterech skalach:

  1. skali partycypacji, czyli uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji publicznych,
  2. skali komunikacji władz z mieszkańcami,
  3. skali aktywności mieszkańców,
  4. skali roli i znaczenia organizacji pozarządowych.

Im wyższy wynik na każdej ze skal, tym odpowiednio: większy udział mieszkańców w podejmowaniu publicznych decyzji, tym bardziej otwarty i bezpośredni sposób komunikowania się władz z mieszkańcami, tym większa społeczna aktywność mieszkańców i tym większa rola organizacji pozarządowych.

Uzyskane wyniki będą również opatrzone opisem i interpretacją, jak je go należy rozumieć, ale – uwaga!
– dla otrzymania wyników konieczne jest wypełnienie całego narzędzia.

LICZNIK PARTYCYPACJI został opracowany przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowanie decyzji publicznych".